Opleiding mobiele torenkraan TCVT W4-06

Is er een wet die TCVT voorschrijft?

Machinisten die hijsen boven de 10 ton/mtr moeten in het bezit zijn van een persoonscretificaat TCVT (Arbobesluit 7.32) (bron TCVT)

De eisen die gesteld worden aan de kennis en het inzicht van de machinist worden steeds hoger. In de Arbowet is bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen dat zijn personeel is opgeleid en in het bezit is van het T.C.V.T.-Certificaat van vakbekwaamheid ingevolge het certificatenschema W4-06.

Alleen zo kan de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de machinist en de omgeving worden gegarandeerd. In deze opleiding wordt dan ook niet alleen aandacht besteed aan het opstellen, modificeren en bedienen van de kraan, maar ook aan de stabiliteit, belastbaarheid en de technische systemen. Hiernaast is er natuurlijk ook onderricht in het werken met de goedgekeurde hijsgereedschappen. De nadruk van de opleiding ligt op het aspect veiligheid. Aangezien de praktijk uitwijst dat onjuist gebruik van de kraan en hijsgereedschappen groto risico's met zich meebrengt.

De opleiding wordt gegeven door ervaren en goed opgeleide docenten en er wordt gewerkt met een TCVT-goedgekeurde Mobiele torenkraan. Cursisten krijgen aan het begin van de opleiding een opleidingsmap uitgereikt die tevens kan dienen als naslagwerk.

Doelgroep en toelatingseisen

Personen die werken of gaan werken als machinist met een torenkraan waarvoor het certificaat van vakbekwaamheid machinist Mobiele torenkraan TCVT W4-06 vereist is.

Cursisten mogen geen beperkingen hebben qua kijk- en gehoorfuncties en motoriek. De cursist is verplicht om tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding een helm en veiligheidsschoenen te dragen. Verder wordt van de cursisten verwacht dat zij tijdens de opleidingsperiode met betrekking tot het theoriegedeelte ook tijd besteden aan thuisstudie.

Inhoud en doel van de opleiding

De opleiding machinist Mobiele torenkraan is de voorbereiding op het examen volgens het T.C.V.T.-Certificatenschema. Deze opleiding verschaft de cursist alle kennis en vaardigheden met betrekking tot het opstellen en modificeren van de kraan, de stabiliteit en belastbaarheid van de kraan en de werking van de technische systemen.

De opleiding machinist Mobiele torenkraan richt zich op alle, door de fabrikant en wetgever toegelaten werkzaamheden met mobiele torenkranen boven 10 ton/meter en leidt op voor het examen ISO 17024.

EXAMEN

Aan de opleiding is een examen verbonden dat afgenomen wordt door Certiflex, onder toezicht en verantwoordelijkheid van de TCVT RA. Het examen bestaat uit een praktijk- en een theorieexamen en wordt op de laatste opleidingsdag afgenomen. Indien het examen met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de cursist een T.C.V.T.RA-Certificaat en DSP-pas met een geldigheidsduur van 5 jaar.

KOSTEN EN ALGEMENE INFORMATIE

Duur van de opleiding:  6 werkdagen aangeengelosten, excl. het examen

Opleidingslocatie:  één van de locaties van V-tas of T. Bulten Bouwmaterieel B.V. of in-company

Aantal cursisten: minimaal  1 en een maximaal 4 deelnemers

Startdatum: In overleg met T. Bulten Bouwmaterieel B.V. of V-tas

Interesse? Voor meer informatie, een offerte of voor het aanvragen van eenaanmeldingsformulier kunt u met ons contact opnemen

op telefoonnummer 00(31) 314 62 61 62 of per e-mail bouwkraanverhuur@bultenmaterieel.nl

Oudere berichten

Tel: 0314 - 626160
Tel: 0314 - 626160